Räknare


Räknare

Räknare med stora tecken
• Valbart att räkna upp från noll eller ner från förutbestämt värde.
• Inställbar gränsvärdesfunktion med larmrelä.
• Nollställning / Kvittens-funktion.
• Triggning via brytare/fotocell/givare mm.
• Anslutning för PC / PLC för styrning och avläsning.
• Valbar trigghastighet (snabb / långsam i fyra steg)
• Kan användas i system med flera displayer på långa avstånd.
• Inverterbara ingångar som är galvaniskt frånskilda matningsspänningen.

Tilläggsfunktioner:
Trådlös fjärrkontroll
Ingång för inkrementella pulser mm
Utgång för anslutning av slavdisplay

Category: Numeriske displayer
Sub-Categories: