Analoga ingångar


Analoga ingångar

Mätinstrument med stora tecken
– Skalbar digital visning av analoga signaler
– 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
– Väderbeständiga dekaler för enhet (kg, ton, ºC, decimalpunkt), ange önskad dekal vid order!
– Visning med stora tecken, läsbar på långa avstånd.

Tillbehör: ARM-modul (stöds ej av alla produkter)
– Inställbar gränsnivå
– Utgång relä, aktiveras när inställd gräns passeras
– Utgång för anslutning av slavdisplay
– Möjlighet till kundanpassade funktioner

Galvanisk frånskild mätingång erhålles genom transformatorns primär-/sekundärlindning.
Vid behov av galvanisk frånskild mätingång ska displayen drivas med separat original nätdel (se tillbehör).

Category: Numeriske displayer
Sub-Categories: