Q-SMS


Q-SMS

QSMSQ-SMS er utviklet i samarbeid med bransjer hvor drop-in er en viktig faktor og man ønsker kontroll på drop-in kundene. Q-SMS er enkelt å bruke, registrer kunden ved ankomst og kunden vil motta en SMS når det er sin tur. På denne måten står kunden fritt til å gjøre andre ting i ventetiden.

  • Enkelt brukergrensesnitt.
  • Opplæring / support via telefon.
  • Enkelt å endre tekst i SMS.
  • Ingen installasjon (webløsning).
  • Eget nettbrett eller PC kan brukes.

Frihet til kunden og kontroll for butikken!

Category: Programvare
Sub-Categories: