Digital Signage-Infoskjerm software


Digital Signage-Infoskjerm software

Software/ publiseringsløsning:

Vår software er 100% egen utviklet og har vært i kontinuerlig utvikling siden 2005. Softwaren er en av de mest brukervennlige i markedet ved siden av å være meget stabil. Programvaren kan administreres både lokalt og sentralt, fra hvilken som helst PC, så lenge man har tilgang til internett.

  • Coba Signage er en egen utviklet løsning
  • Basert på solid faglig kompetanse og teknologi
  • Vi kan fort tilpasse løsningen etter behov fordi vi eier løsningen og kildekoden
  • Videreutvikles fortløpende for å møte fremtidige behov
  • Har åpen arkitektur
  • Lett å integrere mot eksterne datasystemer
  • Har et intuitivt grensesnitt
  • Gir frihet til brukeren
  • Har ingen restriksjoner i sitt brukergrensesnitt .De ulike filformatene spilles av lokalt fra Player PC og krever kun tilkobling ved oppdatering og streaming fra internett.

Vår Digital Signage software kan vise en elle flere helt unike og uavhengige publiseringer (budskap) på en eller flere skjermer ved hjelp av kun en eneste PlayerPC.

Publiseringene er helt uavhengige og unike og kan skapes, redigeres og sendes fra en og samme eller fra helt uavhengige redaktører.

Category: Programvare
Sub-Categories: