Slavdisplayer


Slavdisplayer

Begreppet slavdisplay är ett samlingsnamn för displayer som ansluts till extern utrustning, där displayens enda funktion är att ta emot och visa inkommande data. Displaytypen kallas även för nätverk-, kommunikation- eller informationsdisplay. Displayserien är utrustad med en eller flera COM-portar där den externa utrustningen ansluts.

Denna typ av LED displayer används i stor utsträckning i större system där ett mätvärde, räknetal, tid eller nyckeltal behöver visualiseras.

Valfria vita dekaler med text på glaset ingår!

Grund funktioner
– Visning med stora tecken
– Kommunikation; RS232, RS422, RS485
– Ansluts till Microbus övriga numeriska displayer för visning av mätvärdeskopia
– Enkel att ansluta till andra datorsystem för visning av valfri information
– Valbar adress, flera slavdisplayer kan anslutas till samma system
– Enkelt ASCII-protokoll, kom-igång-support ingår

Tilläggsfunktioner:
– Valfria dekaler, logotyper på glaset
– Kundanpassade protokoll
– Kundanpassningsbara mjukvaror för displaystyrning
– SMS-tjänst, skicka ett SMS till displayen för att ändra värdet
– Styrning över internet 3G/4G. uppdatera via din telefon/PC
– Modul för: TCP/IP, WiFi, Profibus, Profinet mfl.
– BCD-kodad styrning, enkel lösning för anslutning från PLC
– Direktanslutning till lastbilsvåg
– Utgång relä, aktiveras genom protokollet

Category: Numeriske displayer
Sub-Categories: