P-styringssystem


P-styringssystem

Komplette P-styringssystem systemer som viser antall ledige plasser på en parkering.
Displayene finnes i flere størrelser og modeller.

Vårt sortiment med P-styringssystemer kan tilpasses kundens ønske og behov.

• Tilpasset nordisk klima.
• Enkel innstilling.
• Lys sterke dioder som er fullt synlige i dagslys.
• Tekstendring og overvåkning via WEB. (opsjon)

Category: VMS og trafikkinformasjon
Sub-Categories: