Produkter


Vindmätare

Vindmätare med stora tecken
– Topp- medelvärde på vindhastighet (m/s)
– Vindriktning visas i grader

Toppvärde:
Den högsta vindhastigheten som varat i två sekunder eller
mer under en mätperiod på tio minuter.
Medelvärde:
Den genomsnittliga vindhastigheten under en mätperiod på tio minuter.

Tillbehörsfunktioner
– Inställbar larmgräns
– Utgång loggfunktion
– Utgång relä, aktiveras när inställd vindhastighetsgräns passeras
– Utgång för anslutning av slavdisplay för att visa en kopia av informationen på annan plats i byggnaden.

Category: Numeriske displayer
Sub-Categories: