Produkter


Timers

Timer med stora tecken, flera olika visningslägen med sekunder, minuter, timmar och dagar
• Start och stopp av tid.
• Nollställning / återställning av tid.
• Inställbart gränsvärde
• Inbyggda funktioner för takttids- och produktionstimer.
• Kan visa stopptid som en negativ tid.
• Upp eller nedräkning av tid är ställbar.
• Valbar funktion mellan kontinuerlig räkning, automatisk återstart, alarmblinkning.

• Utgångsrelä med valbar funktion.
• Inverterbara ingångar som är galvaniskt frånskilda matningsspänningen.
• Triggning med yttre spänning (8-24V) eller över brytare/fotocell/givare mm.
• Justerbart ingångsfilter
• Konfigurerbar för att användas i system med flera displayer.
• Seriell kommunikation för tex styrning eller visning på PC / PLC etc
• Inställningar sparade efter spänningsavbrott.

Category: Numeriske displayer
Sub-Categories: